کلاس های دانش افزایی دبیرستان نمونه دولتی احمدی روشن

برگزاری کلاس های دانش افزایی در پایه های دهم برای دروس ریاضی و فیزیک و شیمی برای آمادگی بیشتر برای امتحانات ترم اول

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu